Het nemen van samples van SCR DeNOx en OXI Blokken

Het nemen van samples van SCR (Selectieve Katalytische Reductie) DeNOx blokken en OXI (Oxidatiekatalysator) blokken is een cruciale procedure om de staat en de resterende levensduur van deze katalysatoren te bepalen. Door regelmatige bemonstering en analyse kunnen bedrijven de prestaties en efficiëntie van hun emissiebeheersingssystemen optimaliseren en ongeplande stilstand verminderen.

Het doel van het Nemen van Samples

 1. Bepaling van de Huidige Staat: Door het nemen van samples kunnen we inzicht krijgen in de fysieke en chemische staat van de katalysatorblokken. Dit helpt bij het vaststellen van eventuele degradatie of schade.
 2. Levensduur Prognose: Analyse van de samples kan aangeven hoeveel draaiuren de blokken nog mee kunnen gaan. Dit helpt bij het plannen van onderhoud en vervanging, zodat de continuïteit van het systeem gewaarborgd blijft.
 3. Detectie van Vervuiling: Samples kunnen informatie verschaffen over de soorten en hoeveelheden vervuiling, zoals zware metalen en olie, die in de blokken zijn opgeslagen. Dit is belangrijk omdat vervuiling de poriën van de blokken kan verstoppen, waardoor hun capaciteit en efficiëntie afnemen.

Het Proces van Sampling en Analyse

 1. Selectie van Samplelocaties: Samples moeten worden genomen van verschillende lagen van de SCR en OXI bedden. Omdat de eerste laag van de blokken doorgaans het meest vervuild is, moeten er extra samples van deze laag worden genomen om een representatief beeld te krijgen.
 2. Bemonsteringstechniek: Het is essentieel om een gestandaardiseerde techniek te gebruiken om de samples te nemen om consistentie en betrouwbaarheid te waarborgen. Dit omvat het gebruik van speciaal ontworpen boor- of snijapparatuur om een deel van het katalysatorblok te extraheren zonder het blok verder te beschadigen.
 3. Analyse in het Laboratorium: De samples worden in een laboratorium geanalyseerd. Hierbij worden verschillende methoden gebruikt om de aanwezigheid van vervuilende stoffen te identificeren en te kwantificeren, zoals:
 • ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry): Voor het detecteren van zware metalen.
 • GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry): Voor het identificeren van organische vervuilingen zoals olie.
 • SEM (Scanning Electron Microscopy): Voor het onderzoeken van de oppervlakte en poriestructuur van de katalysator.
 1. Interpretatie van Resultaten: De verkregen data wordt geanalyseerd om te bepalen in hoeverre de blokken vervuild zijn en hoe dit de prestaties beïnvloedt. Hierbij wordt ook gekeken naar de mate van porieverstopping en de mogelijke impact op de gasdoorstroming en reactiviteit.

De Resultaten en Voordelen

 1. Inzicht in Vervuiling: Door te weten welke vervuilingen aanwezig zijn, kunnen bedrijven maatregelen nemen om deze aan de bron aan te pakken, bijvoorbeeld door betere brandstofkwaliteit of efficiëntere voorfiltratie.
 2. Verbetering van Onderhoudsstrategieën: Met duidelijke gegevens over de mate van vervuiling en de resterende levensduur kunnen onderhoudsstrategieën worden geoptimaliseerd. Dit kan betekenen dat blokken worden gereinigd of vervangen op basis van daadwerkelijke behoeften in plaats van op vaste intervallen.
 3. Kostenbesparing: Preventieve vervanging van blokken voordat ze volledig verstopt raken kan kostbare stilstand en inefficiënties voorkomen. Door de exacte levensduur te kennen, kunnen onnodige vervangingen worden vermeden, wat kostenbesparend werkt.
 4. Optimalisatie van Katalysatorbedden: Door de resultaten van de samples kunnen bedrijven de configuratie van hun katalysatorbedden aanpassen. Bijvoorbeeld, door de meest vervuilde lagen vaker te vervangen of de indeling van SCR en OXI blokken te herzien voor een betere efficiëntie.

Het Verschillen tussen SCR en OXI Blokken

 1. SCR Blokken: Deze blokken zijn specifiek ontworpen voor de reductie van stikstofoxiden. Ze hebben relatief grotere poriën in vergelijking met OXI blokken, waardoor ze minder gevoelig zijn voor verstopping door fijnere vervuilingen. Echter, ze kunnen nog steeds verstopt raken door grotere deeltjes en zware metalen.
 2. OXI Blokken: Oxidatiekatalysatoren hebben kleinere poriën die fijnere deeltjes beter kunnen opvangen, maar daardoor raken ze ook sneller verstopt. Dit maakt hen effectiever in het verwijderen van specifieke vervuilingen, maar ook kwetsbaarder voor verstopping door olie en andere kleine deeltjes.

Conclusie

Het nemen van samples van SCR DeNOx en OXI blokken is een essentiële praktijk voor het handhaven van de efficiëntie en levensduur van katalysatorsystemen. Door inzicht te krijgen in de mate van vervuiling en de resterende levensduur, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over onderhoud en vervanging. Dit leidt tot verbeterde prestaties, lagere operationele kosten en een langere levensduur van de systemen.

Scroll naar boven