Wat is een SCR DeNOx-installatie?

Een SCR DeNOx-installatie, afkorting voor Selectieve Katalytische Reductie (Selective Catalytic Reduction), is een geavanceerd emissiebeheersingssysteem dat speciaal is ontworpen om stikstofoxiden (NOx) uit uitlaatgassen te verwijderen. Deze stikstofoxiden zijn schadelijke luchtverontreinigende stoffen die bijdragen aan smog, zure regen en gezondheidsproblemen. SCR DeNOx-technologie wordt veel toegepast in zowel industriële installaties als in de transportsector, zoals bij dieselmotoren van vrachtwagens, bussen en schepen.

Hoe werkt een SCR DeNOx-installatie?

Het werkingsprincipe van een SCR DeNOx-installatie is gebaseerd op een chemische reactie die plaatsvindt in aanwezigheid van een katalysator. Hier volgt een stap-voor-stap beschrijving van het proces:

 1. Injectie van Reductiemiddel: Het proces begint met de injectie van een reductiemiddel, meestal een oplossing van ureum (NH2CONH2) of ammoniak (NH3), in de uitlaatstroom van het voertuig of de installatie. Ureum breekt af tot ammoniak bij hoge temperaturen.
 2. Mengzone: Het reductiemiddel wordt grondig gemengd met de uitlaatgassen, zodat de stikstofoxiden (NO en NO2) volledig kunnen reageren met het ammoniak.
 3. Katalysator: Het mengsel van uitlaatgassen en ammoniak stroomt vervolgens door een katalysator. Deze katalysator bestaat meestal uit materialen zoals titaniumdioxide (TiO2), vanadiumoxide (V2O5) en wolfraamoxide (WO3). De katalysator zorgt ervoor dat de chemische reactie efficiënt en snel plaatsvindt, zelfs bij relatief lage temperaturen (200-450°C).
 4. Chemische Reductie: In de katalysator reageert ammoniak met de stikstofoxiden in de uitlaatgassen volgens de volgende chemische reacties:

  4NO + 4 NH3 + O2 —>> 4 N2 + 6 H2O

  2NO2 + 4 NH3 + O2 —>> 3 N2 + 6 H2O

  Deze reacties zetten de schadelijke stikstofoxiden om in onschadelijke stikstof (N2) en waterdamp (H2O), die beide natuurlijke en niet-vervuilende componenten van de atmosfeer zijn.
 5. Schone Uitstoot: Na de chemische reacties verlaat het nu schonere gasmengsel de katalysator en wordt het veilig in de atmosfeer uitgestoten. Het gehalte aan NOx in de uitlaatgassen is drastisch verminderd, wat bijdraagt aan een schonere luchtkwaliteit.

Waar is een SCR DeNOx-installatie goed voor?

De belangrijkste voordelen van een SCR DeNOx-installatie zijn:

 • Reductie van NOx-emissies: SCR-technologie kan de uitstoot van stikstofoxiden met 90% of meer verminderen, waardoor het een van de meest effectieve methoden is om NOx-emissies te beheersen.
 • Verbetering van de luchtkwaliteit: Door NOx uit de uitlaatgassen te verwijderen, helpt een SCR DeNOx-installatie om de luchtkwaliteit te verbeteren en gezondheidsproblemen zoals astma, bronchitis en andere ademhalingsproblemen te verminderen.
 • Voldoen aan Emissienormen: Veel landen en regio’s hebben strenge emissienormen ingevoerd om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. SCR-systemen helpen bedrijven en voertuigen om aan deze regelgeving te voldoen.
 • Milieubescherming: Door de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen, draagt de SCR-technologie bij aan de vermindering van smogvorming en zure regen, wat gunstig is voor ecosystemen, waterlichamen en de algehele milieukwaliteit.
 • Efficiëntie en Betrouwbaarheid: SCR-systemen zijn zeer efficiënt en betrouwbaar, met een lange levensduur en lage onderhoudsvereisten, waardoor ze een kosteneffectieve oplossing zijn voor emissiebeheersing.

In het kort, SCR DeNOx-installaties zijn essentiële technologieën voor het beheersen van luchtverontreiniging en het beschermen van het milieu, terwijl ze tegelijkertijd helpen voldoen aan de steeds strenger wordende emissieregels en -normen.

Scroll naar boven