Redunox Rookgasreiniging op maat!
Rookgasafvoer verbrandingsmotoren
Producten

Onze voornaamste producten

Verbrandingsmotoren geven rookgassen af. Omdat een WKK door een verbrandingsmotor wordt aangedreven is er ook sprake van rookgassen, waarbij schadelijke stoffen worden uitgestoten. Naast de diverse stikstofoxiden (NOx) en koolstofmonoxide (CO) komen er ook onvolledig verbrande koolwaterstoffen zoals etheen en C2H4 vrij.

Reiniging van rookgassen

Zowel voor het milieu als voor de omgeving is het belangrijk dat de rookgassen van verbrandingsmotoren, zoals die van WKK installaties, worden gereinigd. Door de toepassing van speciale rookgasreinigers worden de schadelijke componenten van rookgassen omgezet in onschadelijke stoffen zoals stikstof (N2), koolstofdioxide (CO2) en water (H2O). ReduNOx is gespecialiseerd in het bouwen van rookgasreinigers op maat.

1) Rookgasreinigers voor WKK installaties

Ook voor WKK installaties bouwen wij rookgasreinigers op maat. Wij bouwen de rookgasreinigingsinstallatie op de WKK installatie zelf. In tegenstelling tot andere bedrijven die de rookgasreiniger vaak om de WKK heen bouwen, bouwen wij de reiniger direct op de warmtekrachtkoppeling.

DENOx installaties voor de vermindering van stikstof uitstoot

Een DENOx installatie is één van de beste manieren om de uitstoot van stikstoffen te reduceren. Via een speciale katalysator haalt een DENOx installatie 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen, zodat de uitstoot van stikstofoxide (NOx) sterk wordt gereduceerd. Onze DENOx installaties worden door ons in de markt gezet als HuHES DENOx. Wij verkopen en onderhouden ook de merken FertiCO2 en ReduNOx.

2) Rookgasreinigers voor verbrandingsmotoren

Vanwege de hoge uitstoot van verbrandingsmotoren, is de efficiëntie van de rookgasafvoer belangrijk. Het is immers noodzakelijk om een zo hoog mogelijke reductie van de hoeveelheid schadelijke componenten te realiseren.

ReduNOx bouwt ook rookgasreinigers op maat voor verbrandingsmotoren. Hierdoor zijn er vele effectieve en efficiënte oplossingen mogelijk. Het afvoeren van rookgas gebeurt in 2 stappen. De eerste stap heet SCR, wat staat voor Selectieve Catalytic Reduction. Door dit chemische proces worden de rookgassen ontdaan van stikstofoxiden (NOx). Het is een bewezen effectieve wijze waarmee schadelijke componenten worden omgezet in onschadelijke componenten. Op deze wijze worden de schadelijke componenten tot wel 90% gereduceerd.

FertiCO2 en ReduNOx

De rookgasreinigers, die ReduNOx op maat bouwt, zijn o.a. van de merken FertiCO2 en ReduNOx. ReduNOx is een systeem waarbij de rookgassen met een katalysator worden na behandeld. FertiCO2 is een systeem waarbij de rookgassen worden gereinigd, waarbij de CO2 ook in de tuinbouw kan worden toegepast voor bijvoorbeeld het bemesten van gewassen.

3) Paneelbouw en besturingen

Ook de bouw van panelen en besturingen voor WKK installaties valt onder onze expertise. Wij bouwen de panelen op volgens de nieuwste technieken en stemmen de besturing geheel af op de behoeften van uw bedrijf.

Oude besturing updaten

Als u een verouderd besturingssysteem heeft, kan ReduNOx deze ook voor u updaten. Daardoor kunt ook u over de nieuwste technologieën op dit gebied beschikken. Eén van de voordelen van een up-to-date besturingssysteem is de beschikbaarheid van actuele informatie over de status en eventuele storingen aan de WKK installatie. Deze kunt u zelfs op een app op de smartphone inzien, als u wilt. Een ander voordeel is de hogere bedrijfszekerheid van de WKK, omdat de besturing is opgebouwd met recente componenten, die goed verkrijgbaar zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ReduNOx B.V.

Rookgasreiniging op maat voor WKK installaties / verbrandingsmotoren

rookgasreiniging-op-maat-wkk

ReduNOx B.V. is expert in rookgasreiniging. Wij bouwen de rookgasreiniger op de WKK (warmtekrachtkoppeling) installatie en niet eromheen. U kunt bij ons ook terecht voor WKK onderhoud, biogasmotoren en stortgas motoren.