Wat is een CO2-rookgasreiniger?

Een CO2-rookgasreiniger is een apparaat of systeem dat rookgassen zodanig zuivert dat de uitgestoten CO2 bruikbaar wordt voor andere toepassingen, zoals plantenbemesting in kassen. In plaats van CO2 simpelweg af te vangen en op te slaan, wordt de gezuiverde CO2 nuttig ingezet, wat bijdraagt aan een circulaire economie en een vermindering van de ecologische voetafdruk.

Waarom is een CO2-rookgasreiniger interessant?

1. Economische voordelen

Hoewel de initiële investering in een CO2-rookgasreiniger aanzienlijk kan zijn, kunnen bedrijven op de lange termijn profiteren van besparingen op externe CO2, Bovendien heb je de beschikking over grotere hoeveelheden CO2. Door CO2 bemesting optimaal toe te passen kan men wel tot 30% meer groei genereren. Dit kan resulteren in een beter eindproduct.

2. Naleving van regelgeving

Veel landen en regio’s hebben strenge milieuwetten en -voorschriften ingesteld die bedrijven verplichten hun CO2-uitstoot te verminderen. Het installeren van een CO2-rookgasreiniger helpt bedrijven te voldoen aan deze regelgeving en voorkomt mogelijke boetes en sancties.

3. Verbetering van luchtkwaliteit

Naast het beschikbaar maken van CO2, verwijderen CO2-rookgasreinigers vaak ook andere schadelijke stoffen uit rookgassen, zoals zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx), wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en volksgezondheid.

4. Milieuverantwoordelijkheid en imago

Door te investeren in technologieën die de CO2-uitstoot verminderen en hergebruiken, tonen bedrijven hun betrokkenheid met het milieu. Dit kan hun reputatie verbeteren en aantrekkelijker maken voor klanten, investeerders en partners die waarde hechten aan milieu verantwoordelijkheid. Daarnaast is de stap tot het verkrijgen van een Groen Label Kas in veel gevallen ook een stuk makkelijker.

5. Vermindering van CO2-uitstoot

CO2-rookgasreinigers helpen significant bij het reduceren van de hoeveelheid CO2 die vrijkomt in de atmosfeer. Door de CO2 te hergebruiken, zoals in plantenbemesting, wordt de netto-uitstoot verder verminderd.

Wat heb je nodig voor een CO2-rookgasreiniger?

1. Geschikte technologie

Er zijn verschillende technologieën beschikbaar voor het reinigen en hergebruiken van CO2, waaronder:

  • SCR Katalysator
  • OXI Katalysator
  • Een verbrandingsgas sample systeem
  • Analyzers die de verbrandingsgassen op schadelijke stoffen meten, zoals NOx en Etheen
  • Ammoniak/Ureum injectie systeem

2. Infrastructuur

Je hebt de juiste infrastructuur nodig om de rookgasreiniger te integreren in je bestaande rookgasafvoersysteem. Dit omvat pijpleidingen en transportmiddelen om de CO2 goed te kunnen verplaatsen naar waar je met CO2 wilt bemesten.

3. Financiering

Het installeren van een CO2-rookgasreiniger vereist een significante investering. Het is belangrijk om de financiering te regelen, wat mogelijk kan door middel van subsidies, belastingvoordelen, en leningen gericht op milieuprojecten.

4. Deskundigheid en personeel

Er is gespecialiseerde kennis en geschoold personeel nodig om de rookgasreiniger te installeren, bedienen en onderhouden. Dit is lastig te leren en verijst veel kennis. Vandaar dat het inhuren van externe deskundigen de gebruikelijke manier is.

5. Onderhoud en monitoring

Regelmatig onderhoud en continue monitoring zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de rookgasreiniger efficiënt werkt. Dit omvat periodieke inspecties, vervanging van componenten, en het bijhouden van prestaties en emissieniveaus. ReduNOx doet dit met een geavanceerd remote controle systeem. Hierin kunnen uitgebreide analyses gemaakt worden. In deze analyses word in kaart gebracht hoe het systeem zijn werk doet.

Conclusie

Een CO2-rookgasreiniger is een waardevolle investering voor bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Door te voldoen aan regelgeving, de luchtkwaliteit te verbeteren, en milieuverantwoordelijkheid te tonen, kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook hun bedrijfsimago en economische positie versterken. Het implementeren van een CO2-rookgasreiniger vereist echter zorgvuldige planning, geschikte technologie, financiering, en deskundigheid. Door de gezuiverde CO2 te hergebruiken, zoals voor plantenbemesting, kunnen bedrijven extra economische voordelen behalen en een bijdrage leveren aan een circulaire economie.

Scroll naar boven