1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van het ReduNOx online portaal (“Portaal”).

1.2 Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Portaal, stemt u in met deze Voorwaarden.

2. Gebruiksrechten

2.1 Het Portaal is uitsluitend bedoeld voor klanten en medewerkers van ReduNOx.

2.2 Gebruikers krijgen een beperkt, niet-overdraagbaar recht om het Portaal te gebruiken voor het beheren en onderhouden van hun DeNOx-installaties en andere producten van ReduNOx.

3. Registratie en Accountbeveiliging

3.1 Om toegang te krijgen tot het Portaal, dient u zich te registreren en een account aan te maken.

3.2 U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

3.3 U stemt ermee in om ReduNOx onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw account of andere beveiligingsinbreuken.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 U mag het Portaal niet gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die schade kan veroorzaken aan ReduNOx of andere gebruikers.

4.2 Het is verboden om enige inhoud van het Portaal te kopiëren, distribueren, wijzigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReduNOx.

5. Beschikbaarheid en Onderhoud

5.1 ReduNOx streeft ernaar om het Portaal 24/7 beschikbaar te stellen, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.

5.2 ReduNOx behoudt zich het recht voor om het Portaal tijdelijk op te schorten voor onderhoud, updates of andere werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 ReduNOx is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om het Portaal te gebruiken.

6.2 ReduNOx garandeert niet dat het Portaal vrij is van fouten, virussen of andere schadelijke componenten.

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Portaal en de inhoud daarvan zijn eigendom van ReduNOx of haar licentiegevers.

7.2 Niets in deze Voorwaarden verleent u enige rechten op deze intellectuele eigendommen.

8. Privacy

8.1 Het gebruik van het Portaal is onderworpen aan het Privacybeleid van ReduNOx, dat te vinden is op onze website.

8.2 Door het gebruik van het Portaal stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

9. Wijzigingen en Beëindiging

9.1 ReduNOx behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op het Portaal.

9.2 ReduNOx kan uw toegang tot het Portaal op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u deze Voorwaarden schendt.

10. Toepasselijk Recht

10.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin ReduNOx is gevestigd.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied van ReduNOx.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met ons supportteam via service@redunox.com. Bedankt voor het gebruik van het ReduNOx online portaal.

Scroll naar boven